Sinebrychoff Logo      
Textbox left edge Textbox right edge Search
Finnish
 

Paul och Fanny Sinebrychoff skapade en konstsamling som var unik för finländska förhållanden. Korrespondensen som har att göra med anskaffningarna till samlingen har samlats i detta elektroniska brevarkiv. Breven är från åren 1895–1909.
Brearkivet innehåller korrespondens med flera olika sakkunniga och samlare. Mest korresponderade Paul Sinebrychoff med auktionshuset Bukowskis i Stockholm och konstkännaren Osvald Sirén.

Paul Sinebrychoffs brev är skrivna nattetid, eftersom han arbetade hela dagarna på bryggeriet. Det var först sent på kvällen som han hade tid att ägna sig åt att utöka sin konstsamling. Han skrev breven med reservoarpenna, och han skrev alltid även kopior av breven för sitt personliga arkiv. Det var tur för oss and han hade för vana att spara kopior av sina egna brev, för de är det enda bevarade bevisen på hur samlingen byggdes upp.

 Åren:     1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1902   1903   1904   1905   1906   1907 >>  
Brevväxling: Paul Sinebrychoff och Experter Brev: 
12345
>

Avsändare:
Henryk Bukowski
Adressat:
Paul Sinebrychoff
Datum: 14/07/1895
(1 Sidor)

Avsändare:
Paul Sinebrychoff
Adressat:
Sigrid Sundborg
Datum: 19/07/1895
(1 Sidor)

Avsändare:
Paul Sinebrychoff
Adressat:
Sigrid Sundborg
Datum: 02/08/1895
(1 Sidor)

Avsändare:
Sigrid Sundborg
Adressat:
Paul Sinebrychoff
Datum: 08/08/1895
(2 Sidor)

Avsändare:
Paul Sinebrychoff
Adressat:
Henryk Bukowski
Datum: 09/10/1895
(1 Sidor)

Avsändare:
Paul Sinebrychoff
Adressat:
Henryk Bukowski
Datum: 30/10/1895
(1 Sidor)


      Sinebrychoff Logo      
Yhteistyössä: Oy Sinebrychoff Ab I samarbete med Oy Sinebrychoff Ab