Sinebrychoff Logo      
Textbox left edge Textbox right edge Search
Finnish


 Projektet Paul Sinebrychoffs brevsamling

Kommerserådet Paul Sinebrychoffs brevsamling är berättelsen om hur en konstsamling byggdes upp vid sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet. Nu har hela arkivet, som omfattar nästan 900 brev, gjorts tillgängligt i digitalt format på museets egen webbplats under rubriken Paul Sinebrychoffs arkiverade brev.

Paul Sinebrychoffs skrev sina brev nattetid, eftersom han arbetade hela dagarna på bryggeriet. Det var först sent på kvällen som han hade tid att ägna sig åt att utöka sin konstsamling. Han skrev breven med reservoarpenna, och gjorde alltid även kopior av breven för sitt personliga arkiv. Det var tur för oss att han hade för vana att spara kopior av sina egna brev, för de är det enda bevarade bevisen på hur samlingen byggdes upp.

Eftersom det vid denna tid ännu inte fanns någon egentlig auktionsverksamhet i Finland, så sökte sig Paul Sinebrychoff till Sverige. Bukowskis auktionshus blev en långvarig samarbetspartner för honom, men det hände även att han själv direkt kontaktade privata svenska samlare, bland annat Axel Durling och Hjalmar Wicander. Från 1901 framåt hade han i många år hjälp av den finländske konstexperten Osvald Sirén, som vid denna tid verkade som amanuens vid Nationalmuseum i Stockholm.

Med stöd från Oy Sinebrychoff Ab kommer brevsamlingen att översättas till finska och samtidigt kommer de ursprungliga handskrivna breven på svenska att transkriberas. Översättningen kommer att göras av studenter vid Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur (Nordica) vid Helsingfors universitet.

Originalen i brevsamlingen mikrofilmades och digitaliserades på Nationalbibliotekets mikrofilmnings- och konserveringstjänst i S:t Michel.

Tanken med att göra brevsamlingen tillgänglig på en egen webbsida är att så många intresserade som möjligt ska kunna bekanta sig med breven och den information de innehåller. Planeringen av webbsidan inleddes på våren 2007, och det beslöts att den skulle bli en del av Konstmuseet Sinebrychoffs webbplats. Helheten visade sig dock bli så stor att man konstruerade en egen plattform för den som utnyttjar DOTNETNUKE som grund.

Webbplaneringen för projektet sköttes av Chris Rawlings i samarbete med museets amanuens Reetta Kuojärvi-Närhi och intendenten Minerva Keltanen, medan Opher Aloni hade hand om det tekniska genomförandet. Reetta Kuojärvi-Närhi utarbetade innehållet samt redigerade och förde in text på webbsidorna. Projektet fortsätter och sidornas innehåll kommer att utökas.

Nyttjanderätt
Webbplatsen Konstsamlingarna är en är en avgiftsfri nättjänst för allmänhetens bruk.

Webbplatsens innehåll kan laddas ned för tillfälligt personligt bruk, i avseende att bläddra i det och för påseende. Materialet får skrivas ut för privat bruk.

För vidare distribution av nättjänsten, eller för att på annat sätt göra nättjänsten eller dess innehåll tillgängliga för publik, krävs tillstånd enligt lagen om upphovsrätt.

Det är förbjudet att göra bestående kopior av nättjänsten eller dess delar eller att integrera dessa i något annat datasystem.

Upphovsrätt
Copyright © Konstnärerna, fotografen, övriga copyrightinnehavare, Kuvasto rf och Finlands Nationalgalleri.

Upphovsrätten till webbsidorna innehas av Statens konstmuseum.
I oklara fall ber vi er kontakta Finlands Nationalgalleri rörande frågor om copyright.

Finlands Nationalgalleri, Brunnsgatan 2, 00100 Helsingfors.

Bilder av konstverk kan beställas för forsknings- och publikationssyfte från Bildservice.      Sinebrychoff Logo      
Yhteistyössä: Oy Sinebrychoff Ab I samarbete med Oy Sinebrychoff Ab