Sinebrychoff Logo      
Textbox left edge Textbox right edge Search
Finnish

Osvald Sirén

Osvald Sirén (1879–1966) var ursprungligen finländare och gjorde sitt livsverk inom forskningen i kinesisk och japansk konst. Dessförinnan verkade han under en lång tid som oersättlig konstkännare för Paul Sinebrychoff i Sverige, där han hade ett gott kontaktnätverk.

De inledde sitt samarbete år 1901, då Paul Sinebrychoff hade ett stort behov av en lojal och pålitlig konstkännare i Stockholm. Sirén hade nyligen disputerat med en avhandling om 1700-tals genremålaren Pehr Hilleström. Sirén utövade obestridligen ett visst inflytande över samlingens utformning och många framstående konstverk köptes via honom.

Osvald Sirén bad år 1903 Paul Sinebrychoff om bilder på de bästa miniatyrerna i "skandinaviens mest bemärkta miniatyrsamling" åt en doktor G.C. Williamson, som höll på med en bok om världens miniatyrer. Sinebrychoff bidrog med 9 bilder.


 

Åren:     1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1902   1903   1904   1905   1906   1907 >>  
Brevväxling: Paul Sinebrychoff och Osvald Sirén Brev: 
12345
>

Avsändare:
Paul Sinebrychoff
Adressat:
Osvald Sirén
Datum: 15/01/1901
(1 Sidor)

Avsändare:
Osvald Sirén
Adressat:
Paul Sinebrychoff
Datum: 25/01/1901
(4 Sidor)

Avsändare:
Paul Sinebrychoff
Adressat:
Osvald Sirén
Datum: 02/02/1901
(2 Sidor)

Avsändare:
Paul Sinebrychoff
Adressat:
Osvald Sirén
Datum: 06/02/1901
(1 Sidor)

Avsändare:
Osvald Sirén
Adressat:
Paul Sinebrychoff
Datum: 08/02/1901
(7 Sidor)

Avsändare:
Paul Sinebrychoff
Adressat:
Osvald Sirén
Datum: 12/02/1901
(1 Sidor)


      Sinebrychoff Logo      
Yhteistyössä: Oy Sinebrychoff Ab I samarbete med Oy Sinebrychoff Ab