Sinebrychoff Logo      
Textbox left edge Textbox right edge Search
Finnish
Sigrid Sundborg

Paul och Fanny Sinebrychoff skapade en konstsamling som var unik för finländska förhållanden. Korrespondensen som har att göra med anskaffningarna till samlingen, åren 1895-1909, har samlats i detta elektroniska brevarkiv.
Brevarkiv innehåller korrespondens med flera olika sakkunniga och samlare. Mest korresponderade Paul Sinebrychoff med auktionshuset Bukowskis i Stockholm och konstkännaren Osvald Sirén.
Kopior bevaras nu i Centralarkivet för bildkonst.

Axel Durling
Osvald Sirén
Cristian Hammer
Edvard Nystrand
Hjalmar Wicander
Emil Österlind
Henryk Bukowski
Carl Ulrik Palm
Neiti S. Lindqvist
Fanny Hjelm
Hugo Helbing
A. Matsson
Julius Kronberg
George Williamson


      Sinebrychoff Logo      
Yhteistyössä: Oy Sinebrychoff Ab I samarbete med Oy Sinebrychoff Ab