Sinebrychoff Logo      
Textbox left edge Textbox right edge Search
Svenska

  Paul Sinebrychoffin kirjekokoelma -projektista

Kauppaneuvos Paul Sinebrychoffin kirjekokoelma kertoo yhden taidekokoelman keräämisestä 1900-luvun taitteessa. Tuo lähes 900 kirjettä käsittävä arkisto on saatettu digitaaliseen muotoon museon omille verkkosivuille Paul Sinebrychoffin kirjearkisto -nimellä.

Kirjeet syntyivät öiseen aikaan, sillä Paul Sinebrychoffin päivät kuluivat työnteossa panimossa, ja vasta iltamyöhään oli aikaa keskittyä taidekokoelman kartuttamiseen. Paul Sinebrychoff kirjoitti ensin mustekynällään alkuperäisen version ja sitten siitä myös kopion arkistoonsa. Näitä kopioita pidetään myös alkuperäisaineistona. Onneksemme hän jaksoi kirjoittaa myös kopiot, sillä ne ovat ainoat säilyneet todisteet siitä, miten kokoelmaa kerättiin.

Koska Suomessa ei ollut vielä varsinaista arvohuutokauppatoimintaa, Paul Sinebrychoff kääntyi Ruotsin suuntaan. Bukowskin huutokauppatalosta tuli hänen pitkäaikainen yhteistyökumppaninsa, mutta hän otti myös itse suoraan yhteyttä yksityisiin ruotsalaisiin keräilijöihin, kuten Axel Durlingiin tai Hjalmar Wicanderiin. Vuoden 1901 jälkeen hän käytti vuosia asiantuntija-apunaan suomalaissyntyistä Osvald Siréniä, joka tuolloin toimi Tukholman Nationalmuseumissa amanuenssina.

Oy Sinebrychoff Ab:n myöntämän tuen avulla kirjekokoelma käännettiin suomeksi ja samalla alkuperäiset käsinkirjoitetut ruotsinkieliset kirjeet litteroitiin. Käännöstyön suorittivat Helsingin yliopiston Pohjoismaisten kielten ja pohjoismaisen kirjallisuuden laitos Nordican opiskelijat.
Ruotsinkieliset kirjeet käänsi Satu Kari ja Magnus Bremer, Pohjoismaisten kielten ja pohjoismaisen kirjallisuuden laitos, Helsingin yliopisto.
Venäjänkieliset kirjeet käänsi Harri Summanen, Savistiikan ja baltologian laitos, HY.
Ranskankieliset kirjeet käänsi Leena Blom, Romaanisten kielten laitos, HY.
Saksankieliset kirjeet käänsi Maarit Arvola, Saksalainen laitos, HY.)

Kirjekokoelman alkuperäiset kirjeet mikrofilmattiin ja digitoitiin Kansalliskirjaston Mikkelin Mikrokuvaus- ja konservointilaitoksessa.

Kirjearkisto haluttiin tuottaa sähköiseen muotoon, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus tutustua arkistoon ja saada sieltä tietoa tarvittaessa. Keväällä 2007 aloitettiin sivuston suunnittelu ja se päätettiin liittää osaksi Sinebrychoffin taidemuseon kotisivuja. Kokonaisuudesta tuli kuitenkin sen verran laaja, että sivustolle rakennettiin oma pohja DOTNETNUKE alustaa hyväksi käyttäen.

Projektin web-suunnittelun teki Chris Rawlings yhdessä amanuenssi Reetta Kuojärvi-Närhen ja intendentti Minerva Keltasen kanssa, teknisen toteutuksen takana on Opher Aloni. Sisällön tuotannon, käsittelyn ja syötön teki Reetta Kuojärvi-Närhi. Projekti jatkuu edelleen ja sivujen sisältöä täydennetään mahdollisuuksien mukaan.

Käyttöoikeudet

Paul Sinebrychoffin kirjearkisto -sivusto on kaikille avoin ja maksuton verkkopalvelu.

Verkkopalvelun sisältöjä voi ladata väliaikaisesti henkilökohtaiseen käyttöön tarkoituksena niiden selaaminen ja katselu.

Sisältöjä voi tulostaa omaan yksityiseen käyttöön.
Verkkopalvelun tai sen sisältämien aineistojen edelleen levittämiseen ja yleisölle välittämiseen tai muuhun yleisölle saataville asettamiseen tarvitaan tekijänoikeuslain mukaiset luvat.

Verkkopalvelun tai sen osien pysyvä kopiointi tai integrointi osaksi jotain toista tietojärjestelmää on kielletty.

Tekijänoikeudet

Tekijänoikeudet © Taiteilijat, valokuvaaja, muut tekijänoikeuden omistajat, Kuvasto ry ja Kansallisgalleria.

Www-sivuston tekijänoikeudet kuuluvat Kansallisgallerialle.

Epäselvissä tekijänoikeusasioissa pyydetään ottamaan yhteyttä Kansallisgalleriaan oikeuksien selvittämiseksi.
Kansallisgalleria, Kaivokatu 2, 00100 Helsinki.

Teoskuvia voi tilata tutkimus- ja julkaisukäyttöön kuvakokoelmat@kansallisgalleria.fi


      Sinebrychoff Logo      
Yhteistyössä: Oy Sinebrychoff Ab I samarbete med Oy Sinebrychoff Ab